Kongre için salt çoğunluğun aranması Anayasaya aykırı

CHP'nin Olağanüstü Kurultay ve imza tartışmalarına yazarlarımızdan hukukçu Rubil Gökdemir, çok ilginç bir açıklama yaptı.

Kongre için salt çoğunluğun aranması Anayasaya aykırı
Gündem

Gökdemir yaptığı açıklamada; "T.C. Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu'nda, partilerin "üst kurul"delegelerinin beşte biri imza verdiği takdirde, Olağanüstü Kurultay'ın toplanacağı emredici bir şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen, CHP tüzüğü hukuka aykırı bir şekilde Kurultay toplanmasını "salt çoğunluk" şartına bağlamıştır. Bu düzenleme hukuka aykırı bulunduğundan, Anayasa Mahkemesi, CHP'ye tüzüğün değiştirilmesi yönünde "İhtar" vermiş olmasına karşın, CHP yönetimince senelerce bu ihtara da uyulmuyor." dedi.                                              

Gökdemir'in açıklaması şu şekilde;

"Ne tuhaf bir durum; CHP dışındaki partilerin tüzüğüne göre 1/5 delege imzasıyla Olağanüstü Kurultay toplanabiliyor ! T.C. Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu'nda, partilerin "üst kurul" delegelerinin beşte biri imza verdiği takdirde, Olağanüstü Kurultay'ın toplanacağı emredici bir şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen, CHP tüzüğü hukuka aykırı bir şekilde Kurultay toplanmasını "salt çoğunluk" şartına bağlamıştır. Bu düzenleme hukuka aykırı bulunduğundan, Anayasa Mahkemesi, CHP'ye tüzüğün değiştirilmesi yönünde "İhtar" vermiş olmasına karşın, CHP yönetimince senelerce bu ihtara da uyulmuyor ve sahtekarca Demokrasi nutukları atılmaya devam ediliyor.

İşin Tuhafı İse Bu Hukuki Durumun Kamuoyunda Hiç Gündeme Getirilmemesidir!

"Siyasi Partiler Kanunu 14.Madde "(Değişik: 28/3/1986 - 3270/3 md.) Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır. Bu süre iki yıldan az üç yıldan fazla olamaz. Olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya merkez karar ve yönetim kurulunun lüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır." Kanunda ayrıca "seçimli kurultay" diye ayrı bir düzenleme bulunmamakta olup, sadece kurultayın salt çoğunluk olmadan açılamayacağı belirtilmektedir.

Anayasa Mahkemesi'nin bu tür hukuka aykırılık ihtarlarının her hangi bir yaptırımı bulunmadığından, Yanaşma Düzeninin partileri de tüzük düzenlemeleri ile kendi kafalarına göre ve hiç bir ilkesel hassasiyet göstermeden çalıp, vurup, oynuyorlar."

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!