Turgutlu Belediyesi Meclisi Eylül Ayı İkinci Oturumunu Gerçekleştirdi

Turgutlu Belediyesi Eylül ayı ikinci oturum toplantısı gerçekleşti. Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında toplanan meclis, önce komisyonda görüşülen daha sonra yeniden meclise...

PAYLAŞ

Turgutlu Belediyesi Eylül ayı ikinci oturum toplantısı gerçekleşti. Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında toplanan meclis, önce komisyonda görüşülen daha sonra yeniden meclise havale edilen iki gündem maddesini karara bağladı. Mecliste bir konuşma yapan Başkan Akın “Alınan ve alınamayan kararların Turgutlu’muz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Turgutlu Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında toplanan meclis  iki gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Eylül ayı ilk oturumunda ilgili komisyonlara sevk edilen iki madde yeniden görüşüldü. Gündemin ilk maddesi olan Belediye Meclisimizin 03.08.2019 tarihli toplantısı ve 9. Maddesinde gündeme alınan “Evsel Katı Atık Ücret Tarifesine ait Tarife Komisyon Raporunun" Görüşülmesi maddesi Belediye Meclisince Reddedilmiştir. Ancak 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesinde “Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir. 27.10.2017 tarih ve 27742 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik” gereğince evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir. Kanun maddesi hükmü gereğince,  “Katı Atık Ücret Tarifesi” konusu oy birliği ile 2020 yılında yeniden görüşülmek üzere kesin karara bağlanması kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi ise “Merkezi İzmir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR)' de bulunan sosyal demokrat kamu işverenleri sendikasına Belediyemizce üye olunmasına, yıllık üyelik aidatı olarak; tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin iller bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesi ve İller bankasına bu konuda yetki verilmesine, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu-iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi hususu ve yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi konusu görüşüldü. Yapılan oylama sonucu MHP, Ak Parti ve BBP’li üyelerin red karar vermesi ile Turgutlu Belediyesinin, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması kabul edilmedi. Toplantı sonunda bir açıklama yapan Belediye Başkanı Çetin Akın “Alınan ve alınamayan kararlar Turgutlu’muz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. 


 

          

 

Haber Kasaba

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN