Gazetemize anlamsız operasyon!

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde 28 Şubat 2018 tarihinde korku ve sindirme operasyonu diye adlandırdığımız bir olay gerçekleşti. 25 Şubat 2018 pazar günü internet sitemiz üzerinden ''MHP’li belediye hoparlöründen pkk marşı çalındı'' başlıklı bir haber yayınladık. Yapmış olduğumuz haber sonrası asıl suçluları bulmak ve cezalandırmak yerine işin kolayı seçilmiştir. Dolayısıyla gazetemize yönelik yapılan bu eylemi bizler OHAL şartlarını da kullanmak suretiyle görevi kötüye kullanma, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, baskı, sindirme ve yıldırma ayrıca korkutup susturma operasyonu olarak tanımlıyoruz.

Gazetemize anlamsız operasyon
Turgutlu

Haber yaparız silahlı saldırıya maruz kalırız, haber yaparız tehditlerle karşı karşıya bırakılırız, haber yaparız operasyon ile baskı altına alınırız bu nedir kardeşim biz haber yapamayacak mıyız?

Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte her gün şehit haberleri aldığımız kahraman askerlerimizin ve Türk Milletinin evlatları Vatan uğruna canını verirken, 25.02.2018 tarihinde yapılan şerefsizliğin üzerinin kapanmaması ve bunu yapanların cezalandırılması adına yaşanan olayı haberleştirmiş dolayısıyla asıl suçlular bulunup cezalandırılması gerekir iken, haberi yapan biz basın mensublarınnın haber alma ve yayma hakları göz ardı edilerek yaptığımız haber sebebiyle ev ve iş yerlerimize eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.  Dolayısıyla yaptığımız haber nedeniyle ''Anayasal haklarımız ihlal edilmiş ve açıkça ayaklar altına alınmıştır.'' Hiçbir gerekçe ve bir neden gösterilmeden ev ve iş yerlerimize yapılan eş zamanlı operasyon sonrasında dijital materyallerimize el konulmuştur. Bu yapılanın asla kabul edilebilir bir tarafı yoktur.

Uğradığımız mağduriyet bir kenara;

Yapılan bu operasyonu kesin bir dille reddediyoruz.

Haber Kasaba isimli gazete ve internet sitesinin genel yayın yönetmeni Haşim Karataş yaşanan olay sonrası şu ifadeleri kullandı. 25.02.2018 günü saat 14.00 civarlarında belediye hoparlörün de korsan bir yayın yapıldı. Bu yayın terör örgütünün propagandası niteliğindeydi. Bizlerde habercilik anlayışı ile hareketle haber alma, yayma ve ifade özgürlüğümüz kapsamında bu durumu haberleştirdik. Konu daha sonra ulusal basına da sirayet etti. Suça konu eylemi yapan ve buna zemin hazırlayan, anonsun yapıldığı birimde görevli personele yada bu olaydan sorumlu kişi veya kişilere hiç bir işlem yapılmadığı kanaatindeyim. Ancak biz basın mensubuna sindirme ve yıldırmaya yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini düşünüyorum.

Bu baskı ve yapılan eylemin soruşturulması gerekmektedir. 

Bu durum ilçede herkesçe bilinen bir durumdur. Şahsımın habercilik eyleminden başka ortada şüphe oluşturacak hiç bir durumu yoktur.  28/02/2018 Tarihinde Saat:18:00 ile 21:00 saatleri arasında ev ve iş yeri aramalarını gerçekleştiren kamu görevlileri ve İlgili diğer kamu görevlileri bu eylemi neden ve niçin gerçekleştirmişlerdir bir anlam verebilmiş değiliz.

Asıl suçlu ve sorumlular ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşıyor.

Haber yapmaktan başka eylemimizin olmamasına rağmen 28.02.2018 günü saat 18.00 sıralarında şahsıma ve aileme ait ev ve işyerlerine kollukça gelinerek arama yapılmış adreslerde bulunan dijital materyallere el konulmuştur. CMK.’nun 119. Maddesinde: “Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. ”Hükmünü havi olup, arama kararının verilebilmesi için ortada makul bir şüphenin varlığı aranmaktadır. 

Oysa ki; şahsıma isnat edilebilecek suçlamayla ilgili olarak mevcut şartlar altında ortada makul bir şüphe hali de bulunmamakta olup, ARAMA KARARI KEYFİDİR, BASKI VE SİNDİRME AMAÇLIDIR. Şüpheli kamu görevlilerince tarafıma bizzati yapılan tehdit de bu amacı ortaya koyan somut bir eylemdir. 

Bu sebeple; Yasaların yüklediği görevleri keyfi kullanmak suretiyle mağduriyete neden olunduğu ortadadır.  Cumhuriyetimizin demokratik kazanımlarını OHAL şartlarını da kullanmak suretiyle antidemokratik devlet anlayışını körükleyen bu tür uygulamalar devletimizin uluslararası camiadaki itibarını zedelemektedir. Yerel basın mensuplarına karşı bu tür uygulamaların önü kesilmelidir. 

Anayasal haklarımız yaptığımız haber nedeniyle ayaklar altına alınmıştır.  Dolayısıyla bizde Haber Kaba Gazetesi ve şahsım adına ifade etmek istiyorum. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacak her türlü yasal ve hukiki haklarımızı kullanacak gereken neyse onu yapmaktan asla geri durmayacağız. Doğru tekdir. Allah doğrunun yanındadır. Bizlerde bu düstürla hareket edecek ve Hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Dedi.

TURGUTLU’DA Kİ YETKİLİLERE SORUYORUZ

‘’ 27 TEMMUZ 2015’’ TARİHHİNDE YİNE BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN İŞİD YAYINI YAPILDIĞINA DAİR YEREL BİR HABER SİTESİNDE HABER YAPILMIŞTI. BELEDİYE HOPARLÖRÜNE GİRİP İŞİD PROBAGANDASI YAPAN SUÇLULAR BULUNDUMU? BULUNDUYSA KONUYLA İLGİLİ KAMUOYUNU AYDINLATAN HER HANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILDIMI? AYRICA O TARİHLERDE ‘’ BELEDİYE HOPARLÖRÜNE IŞİD Mİ SIZDI’’ BAŞLIKLI HABERİ YAPAN HABERCİLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILIP DİJİTAL METARYALLERİNE EL KONULDUMU? O TARİHLERDE BENZER YAŞANAN OLAYDA YAPILMAYAN BUGÜN NİÇİN GAZETEMİZE YÖNELİK YAPILMAKTADIR BURADA Kİ MAHSAD NEDİR? ŞİMDİ BURADA SORULMASI GEREKEN, GAZETEMİZE KARŞI BU AYRIMIN VE BU ÖN YARGININ SEBEBİ NEDİR. BİRİLERİ ÇIKIP BUNU AÇIKLAYABİLİRMİ?

İşte 2015 yılında ki haber;

 

 

AnaY. MADDE 26

     
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 26

VIII. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.
(Değişik: 3.10.2001-4709/9 md.) Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.
(Üçüncü fıkra mülga: 3.10.2001-4709/9 md.)
Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.
(Ek: 3.10.2001-4709/9 md.) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir.

 

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!