İki Aylık Aranın Ardından Turgutlu Belediye Meclisi Toplanıyor

Korona virüs salgını sebebiyle yapılamayan meclis toplantısı iki ay aranın ardından yeniden toplanıyor.

PAYLAŞ

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı 8 Haziran Pazartesi Günü Saat 18:00’da Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında Eski Belediye Binasında gerçekleşecek. On maddenin görüşülüp karara bağlanacağı meclis toplantısı Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Haziran ayı meclis toplantısının gündem maddeleri ise şu şekilde;

Haziran ayı Meclis toplantısının ilk maddesi; 2020 Mart ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. İkinci madde, Başkanlık Makamının 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. Üçüncü madde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının "a" bendi gereğince; 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 3 (üç) adet daimi Encümen Üyesinin Belediyemiz Meclisince gizli oylamayla belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Dördüncü madde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 üncü maddesi gereğince; 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar Komisyonuna 5 (beş) adet üyenin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Beşinci madde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 üncü maddesi gereğince; 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Tarife ve Plan-Bütçe Komisyonlarına 5'er (beş) adet üyenin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Altıncı madde, 05/05/2020 tarih ve 522 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisimize sevk edilen 2019 yılı Gelir Gider Kesin Hesap Cetvelinin görüşülmesi. Yedinci madde, Halen Belediyemiz uhdesinde olan aşağıda ada, parsel, m2 ve hisseleri belirtilen taşınmazlar üzerinde GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş ' ye ait trafolar bulunan gayrimenkullerin GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş' ye satılması hususunun görüşülmesi. Sekizinci madde, Belediye hizmetleri ve görevlerinden olan projelerimizi gerçekleştirebilmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesine uygun olarak 2019 bütçe gelirimizin (güncellenmiş) %10' unu aşmayacak şekilde 6.000.000,00- (altı milyon)TL' sına kadar bankalardan nakit kredisi kullanılması ve bu kredi için bankalarca istenecek teminatlar için kira gelirlerimizi teminat göstermek, belediyeye ait taşınmazları ipotek vermek veya İller Bankası payımızı kredi alacağımız bankaya aktarmak gibi teminatlar karşılığında 5 yıl vadeli kredi kullanılması hususunun görüşülmesi. Dokuzuncu madde, Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğinin Kabulünün görüşülmesi.

Onuncu ve son madde ise dilek ve temenniler.

 

 

Haber Kasaba

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN