Kent Eğitim Koleji Büyüyerek yoluna devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde açılan ve merkezi Ankara olan Kent Eğitim Koleji güler yüzlü, disiplinli ve kaliteli bir eğitim anlayışı ile vatanına, milletine, ailesine, bayrağına koşulsuz hizmet etmeyi düstur edinen, terbiyeli, ahlaklı, çelik gibi bir iradeye sahip ve milli olandan evrensele doğru yol alabilen güçlü nesiller için artık Turgutlu'muzda.

Kent Eğitim Koleji Büyüyerek yoluna devam ediyor
Turgutlu
Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde açılan ve merkezi Ankara olan Kent Eğitim Koleji güler yüzlü, disiplinli ve kaliteli bir eğitim anlayışı ile vatanına, milletine, ailesine, bayrağına koşulsuz hizmet etmeyi düstur edinen, terbiyeli, ahlaklı, çelik gibi bir iradeye sahip ve milli olandan evrensele doğru yol alabilen güçlü nesiller için artık Turgutlu'muzda.

Haber Editörü: Haber Kasaba

‘’Kent Eğitim Koleji’nin internet sitesi üzerinden yapılan tanıtımda şu ifadelere yer verildi.

Eğitime gönül vermiş yönetim ve öğretim kadromuz ile yüklendiğimiz büyük sorumluluğun bilinci ile daha iyiyi hedefleyerek yeni kampüslerimiz ile eğitim ve  öğretime başlıyoruz. Kuruluş amacı  “eğitim” olan okulumuzda öğrencimizi yalnızca akademik alanda değil,  hayatta da başarılı bireyler olmaları için bütün çalışmalarımızı planladık. Öğrencilerimizin kullanacakları derslikleri, kütüphaneleri, atölyeleri, laboratuvarları ve yaşam alanlarını titizlik ile tasarladık.

Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil   öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile ‘‘Tam Eğitim ve Öğretim Modeli’’ ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

İlk okulda öğrenci mutluluğunu esar alan öğrencilerine okulu ve okulun süreçlerini sevdiren, öğrenen merkezli, öğretmenin rehber olduğu bir eğitim öğretim programı uygulanır.

Sınıf öğretmenlerimiz çocukların gelişim düzeylerini ve ihtiyaçlarını tanıma; öğrenme ortamlarını çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayacak, tüm gelişimlerine yardım edecek şekilde düzenleme; çocukların kazandıkları davranışları ve uyguladığı programın ne derecede etkili olduğunu belirlemek üzere durumu belirleme ve değerlendirme becerilerine sahiptirler.

Kent Eğitim' de eğitim ortamları öğrencilerimizin bulundukları yaş grubunun özellikleri dikkate elınarak hazırlanmıştır. Sınıflarımız en fazla 20 kişiliktir ve okullarımızda çocuklarımızın spor ve eğitsel etkinliklerini yapacakları eğitim ortamları özel olarak hazırlanmıştır.

Kent Eğitim'de öğrencilerimiz MEB'in öğretim programlarının uygulanmasına ve sınav başarısı için yeni sınav takvimine göre düzenlenen sınav sistemlerine (TEOG) hazırlanırlar.

Kent Eğitim'de öğrencilerimiz, birlikte yaşama kültürü içinde yetişir; paylaşmayı, sorumluluk almayı, kendi haklarını korumayı öğrenirler.

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası toplumlarda sağlam ve saygın bir yer edinmeleri amacıyla planlanan eğitim ve öğretim programlar; onların öncelikle çok ve iyi okumalarını, okuduklarını  iyi  anlamalarını, anladıkları konusunda yazılı ve sözlü yorum yapabilmelerini; yaşama, aldırmazlık taşımayan bir hoşgörü, bencillik barındırmayan bir özgüven ile katılımlarını sağlar. Öğrenciler yükseköğrenim yaşamına akademik ve sosyal yönden titizlikle hazırlanırken, iş yaşamının olmazsa olmazı yabancı dili, en yetkin öğretmenlerin en etkin yöntemleriyle öğrenirler.

Kent Eğitim Okulları'nda matematik, insan yaşamının doğal ve gerekli bir parçası olarak ele alınır ve matematik eğitimi bu yaklaşımla verilir. Öğrencilerin problem çözme yoluyla düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma, uygulama ve biliş üstü becerilerini geliştirmek amaç edinilir.

Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, ulusal standart sınavlarda Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi (TYT-AYT) başarılı, yabancı dilde üst düzey yeterliliğe ve seçkin niteliklere sahip, sosyal bir birey olarak yetişirler. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası toplumlarda sağlam ve saygın bir yer edinmeleri amacıyla planlanan eğitim ve öğretim programları; onların öncelikle çok ve iyi okumalarını, okuduklarını iyi anlamalarını, anladıkları konusunda yazılı ve sözlü yorum yapabilmelerini; yaşama, aldırmazlık taşımayan bir hoşgörü, bencillik barındırmayan bir özgüven ile katılmalarını sağlar. Öğrenciler yükseköğrenim yaşamına akademik ve sosyal yönden titizlikle hazırlanırken, iş yaşamının olmazsa olmazı yabancı dili, en yetkin öğretmenlerin en etkin yöntemleriyle öğrenirler.

 Akademik Çalışmalar

Anadolu Lisesi statüsüne sahip olan okulumuzda MEB yıllık planlarına uygun olarak tam öğrenme yöntemiyle tüm kazanımların eksiksiz olarak verilir.

Sınavlara temel teşkil eden derslere yönelik yapılan hazırlık çalışmaları basılı ve dijital kaynaklarla desteklenmektedir.  Bu kapsamda ders anlatım föyleri, soru bankaları, konu değerlendirme sınavları ve işlenen konulardan ya da genel olmak üzere deneme sınavları uygulanmaktadır.

Konu değerlendirme ve deneme sınavları sonunda ölçme değerlendirme birimi tarafından gelişim raporları hazırlanır. Hazırlanan raporlarda özellikle desteklenmesi gereken alanlar belirlenerek takviye/pekiştirme çalışmaları yapılır.

Konu değerlendirme ve deneme sınav sonuçları tüm öğrenci velilerine elektronik ortamda gönderilerek etkin bir takip süreci sağlanır.

Tüm derslerde gerek teorik gerek uygulama çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi amacıyla programlı olarak ödev uygulaması yapılmakta ve ödevler takip edilmektedir.

Haftalık ders programı dışında hafta içi ek çalışma programı oluşturulur ve sene başında tüm öğrencilere duyurulur. MEB onayıyla gerçekleşen çalışmalar okul çıkış saatinden sonra takviye kurs programı şeklinde uygulanır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları

Okulumuzda uygulanan üniversite hazırlık programı kapsamında, rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları, akademik programın ayrılmaz ve tamamlayıcı yanını oluşturur. Eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal gelişim alt başlıklarıyla yürütülen çalışmalarla öğrencilerin motivasyonlarının üst düzeyde sağlanması amaçlanır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar:

         Öğrenci tanıma çalışmaları: Bireysel görüşmeler, grup çalışmaları ve ölçme araçlarının uygulanması sonunda öğrencilerin yetenek, ilgi, kişilik özellikleri, çalışma yöntemleri, mesleki gelişimleri ve değerleri, mesleki olgunluk düzeyleri belirlenerek bireysel yönlendirmeler yapılır.

         Bilgilendirme çalışmaları: Üniversite sınav sistem özellikleri, orta öğretim başarı puanının önemi, çoktan seçmeli test tekniği, Yüksek Öğretim programları (meslek) ve üniversite tanıtımları, üniversite ziyaretleri, üniversite yaşamı, kariyer gelişimi ve meslek tanıtım günleri, sınavlara başvuru süreci, bilinçli tercih kullanımı vb. çalışmalar basılı yayın, seminer ve gezi şeklinde yapılır.

         Destekleme çalışmaları: Motivasyon sağlama, hedef belirleme, sınav kaygısı çalışmaları, başarılı olma stratejileri, farklı derslere çalışma yöntemleri vb. çalışmalar kişisel-sosyal rehberlik kapsamında bireysel ya da grup çalışmaları şeklinde yapılır.

Sınıf Düzeylerine Göre Üniversite Hazırlık Süreci

9 ve 10. sınıf çalışmaları:

Diploma puanları, bir öğrencinin 9, 10, 11 ve 12. sınıfta elde edilen yıl sonu ağırlıklı puan ortalamalarına göre hesaplanarak ÖSYM tarafından ortaöğretim puanlarına dönüştürülür ve üniversite sınav puanlarına eklenir. Bu amaçla 9 ve 10. sınıfta öğrencilerin sınav sistemini öğrenmesi ve strateji belirlemesi önem taşımaktadır. Ayrıca, TYT’de derslerin kazanımları büyük ölçüde 9 ve 10. sınıf konularından oluşmaktadır. Bu nedenle hazırlık çalışmaları 9. sınıf itibari ile tüm derslerin kazanımlarının eksiksiz ve tam olarak öğrenilmesiyle başlar. Bu amaçla Konu Tarama Testleri (KTT) uygulanarak pekiştirme çalışmaları düzenlenir. Öğrenciler 10. sınıfta ileride öğrenim görecekleri Yüksek Öğretim programına temel teşkil edecek ders seçimlerini yaparlar. Yani bu dönem, kariyer ve meslek yönelimleri arasında tercih yapılan dönemdir. Bu dönemde öğrencilere bireysel ve grupla psikolojik danışma, öğrenci tanıma teknikleri ve kariyer gelişimi, meslek tanıtım günleri organizasyonuyla destek verilir.

11 ve 12. sınıf çalışmaları:

10. sınıfta yapılan ders seçimleriyle birlikte 11 ve 12. sınıfta öğrenciler ortak dersler dışında seçmeli derslerle üniversite sınavında yönelmek istedikleri puan türüne göre ağırlıklı bir eğitim programına katılırlar. Müfredat çalışmaları AYT eksenli devam ederken diğer taraftan TYT tekrar programları yapılır. KTT çalışmaları yanında işlenen konulardan ve genel olmak üzere uygulanan deneme sınavlarıyla öğrencilerin takibi yapılmaktadır. Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin olası eksik kazanımları saptanarak bireysel ve grup pekiştirme çalışmaları gerçekleştirilir. Bu dönemde rehberlik birimi tarafından özellikle motivasyon sağlama, üniversite gezileri, çalışma yöntemleri, sınav teknik ve stratejileri, mesleki rehberlik, kaygı ile başa çıkma, sınav başvuruları ve tercih danışmanlığı çalışmaları yapılmaktadır.

         Sınırsız kaynak ve her gün soru çözüm saatleri,

         Derece öğrencileri için Özel Deneme’ler,

         Üniversite hazırlık kaynağı bulabileceğiniz zengin kütüphane,

         Öğrenilenleri pekiştirmek üzere özel etüt ve ek dersler,

         Üniversite hazırlık gelişimine destek verecek rehber ve danışmanlar,

         Ulusal sınavlar ile tüm Türkiye’deki öğrenciler ile rekabet imkânı,

         Ders dışı etkinliklerle stres atabileceğiniz spor ve aktivite alanları,

         Akıllı tahta ve bilgisayar destekli sınıflar

         En fazla 20 kişilik ferah sınıf ortamı,

         İhtiyaca ve düzeye uygun düzenlenmiş hafta sonu ek dersler,

         Meslek seçimini kolaylaştırmak için mesleki rehberlik ve seminerler,

         Üniversite tanıtım günleri ve gezileri,

         Birebir öğrenci koçluğu,

Kent Eğitim Okulları ile ilgili tüm haberleri, tanıtımları, paylaşımları ve okul ile ilgili çalışmamaları internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

TIKLA 

Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 16:19

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARA DA BAKIN