Cumhuriyet ve Yeni Cumhurbaşkanlığı - Ahmet Orhan

Cumhuriyet ve Yeni Cumhurbaşkanlığı


Bugün cumhuriyetimizin 95.yılını kutluyoruz.

Esir milletlere ilham kaynağı olmuş, 3 kıtaya 600 yıl hükmetmiş bir imparatorluğun enkazlarından yükselen Türkiye’nin Cumhuriyetle buluşmasını “tek” bir millet olarak kutluyoruz.

Dünyada eşi olmayan Anadolu’nun her bir köşesinden gelen ”mebus”ların iştirakiyle oluşturulan Gazi Mustafa Kemal Başkanlığındaki Meclis, 29 Ekim 1923 de tüm dünyaya yeni kurulan devletin adını Türkiye CUMHURİYETİ Devleti olarak etti.

Cumhuriyet kelimesi Arapça halk manasına gelen cumhur kelimesinden gelmekle birlikte Arapların hiç kullanmadıkları bir anlamda halkın kendi kendine idare etmesi şeklinde devletimize isim ve mana kazandırmıştır.

Millet olarak arzu ve çabamız Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmaktır.

Cumhuriyet kazanımları Türk millet hayatının her alanında çok büyük değişiklikler yapmıştır. İnsanımız öncelikle kula kul olmaktan çıkmış yalnız Allah’a kul olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti ilk iş olarak yetişmiş insan gücünden, hazinesine kadar her şeyini kaybetmesine rağmen eldeki kıt imkanlarla yeniden inşa seferberliği yapmıştır. Bu seferberlik sonucunda öncelikle eğitim alanından başlayarak dünyaya örnek başarılar ortaya konmuş, kısa sürede Avrupa ülkelerinde bile görülmeyen kadınlarımıza, köylümüze kısaca fakir halka her alanda eşit imkanlar sağlanmıştır.

Yeni çıkılan cumhuriyet yolculuğunda, önce tek partili, sonra çok partili, tekli ve ikili meclise dayalı olarak uygulanan hükümet sistemlerine yer verilmiş, nihayet içinde bulunduğumuz yılda 3. evre olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi esas olarak yürütmenin, doğrudan halk tarafından %50+1 çoğunlukla seçilmek suretiyle 5 yıllığına Cumhurbaşkanına verilmesidir.

Yeni rejimde yürütme ve yasama ilişkisi eskisine göre asgari düzeye indirilmiş, meclis denetim mekanizmalarının yanı sıra kanun yapma verimliliği en üst düzeye çıkarılmıştır. Artık hükümet üyelerinin meclis üyelerinden oluşması yasaklanmış, bir milletvekilinin bakan olabilmesi için istifa etme mecburiyeti getirilmiştir.

Anayasa değişikliğinin emrettiği istikamette yeni dönemi kanunları yürürlüğe girmiş olmakla birlikte tartışmalı hususlar meclis ve millet gündemini yoğun olarak işgal etmeye devam etmektedir.

Cumhuriyet kralların, sultanların belli bir kişi ve zümrenin yönetimini ortadan kaldırmışken cumhuriyetimizin 3. döneminde tek kişiye süreli olarak verilmiş olsa bile yapılan yetki devri, halk önderi aydınların yoğun itirazına neden olmaya devam etmektedir.

Yeni sistem 24 Hazirandan bu yana kabulü üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen hayatın her alanında görülen evrensel normlara ve objektif kurallara dayanmayan keyfi uygulamalarıyla kamu vicdanında rahatsızlıklar yaratmaktadır. Özellikle Yürütme-Yasama, Yürütme-Yargı arasında yürütmeden kaynaklanan müdahaleler hem muhatapları hem de halkta yeni sisteme karşı şüpheler doğurmaktadır. 

Temennimiz her yenilikte olabilecek eksiklik ve arızaların ortak akılla giderilme becerisinin kısa sürede ortaya konmasıdır. Aksi durumda yaşamakta olduğumuz ekonomik ve politik çalkantılarla birlikte huzursuzluğun toplumumuz ve cumhuriyetimizde tahribatlar yapacağı akıldan çıkarılmamalıdır.

 Acı ve gözyaşlarının son bulduğu Türk Milletinin huzur ve refah içinde yaşadığı nice bayramlar dileklerimle Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum.

ahmet_orhan@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
19Ekm

Ekonomide Neler Oluyor

15Eyl

Abalıoğlunda Neler Oluyor

08Eyl

Üzümün Izdırabı

14Eyl

Rossi Süleyman ve Kaymakam 

31Ağs

Kongrelerin Ardından!