Modern Belediye - Ahmet Orhan

Modern Belediye


Belediye ve Belediyecilik, Klasik tanımıyla Nüfusu belli bir sayıda olan belde, kasaba ve şehirlerin yönetilmesi ve yönetiminde izlenen yol olarak özetlenebilir.

İnsanoğlu yaratılıştan bu tarafa bireyden çekirdek aileye, yakın akraba topluluklarından, birkaç aileden oluşan köylere ve nihayetinde aynı etnik kökenden gelen insanların oluşturduğu yerleşim biriminden, her meşrep ve kökenden gelen kalabalıklara, son olarak da yeniden başlangıca yani bireysele yönelen bir şehirleşme tarihsel dönüşümünü yaşamaktadır.

İşte bu sosyolojik ve tarihi olgunun yol, su temizlik, çöp gibi ihtiyaç ve taleplerinden başlayarak zamanın ruhuna uygun olarak ortaya çıkan yeni problemlerin çözümü belediye ve dolaysıyla belediyeciliğe dinamizm getirmiştir.

 Şehrin insanını yol kaldırım, su, çöp gibi asgari ihtiyaçların karşılandığı belediye tatmin etmemektedir. İçinde yaşadığımız çağ ve onun araçları, bilgiye ulaşmayı zamanın sınırlarını kaldırarak kolaylaştırmış ve herkesin ulaşabileceği hale getirmiştir. Bu yeni durum insan topluluklarının tüm dünyada gelinen hayat seviyesi hakkında haberdar olması sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Bu farkındalık Ülkemizde insanların refah taleplerini arttırmıştır. Elbette ortaya çıkan bu durumu siyasetin görmemezlikten gelmesi beklenemezdi. Toplumdan gelen yeni talepler demokrasilerde siyaseti de kökten değiştirmiştir. Bunu fark eden siyasi oluşumlar halkın beklentilerini karşılayan öneriler ve uygulamalarla başarıyı yakalamıştır.

Erdoğanlı AKP’nin Türk Demokrasi Tarihi bakımından yakaladığı eşsiz başarının altında yatan halkın talebini esas alan ”popülist” siyaset anlayışıdır. Hem yerel ve hem genel ülke yönetimindeki AKP başarısı buradan kaynaklanmaktadır.

Biz konumuz olan yerel yönetime yani belediye dönecek olursak; yol, kaldırım, su, kanalizasyon, çöp gibi klasik belediye hizmetlerine ek olarak toplumdan gelen yeni talepler gündemdedir.

Bu talepten bazıları; Karmaşık şehir içi trafik sorunları başta olmak üzere çevrenin düzenlenmesi, ekolojik dokunun korunması, geliştirilmesi, yeşil alanlar, kültür parklar, yaşam birimi büyüklüğüne uygun konut temini gibi yaşamsal ve kültürel yepyeni talepler gündemdedir.

Yeni toplumsal taleplerin farkında olmayan, en klasik hizmetleri başarıyla yapmaktan uzak belediyecilik anlayışının sürdürülmesi daha fazla mümkün olmadığı gibi, temsilcilerinin de halk tarafından onaylanması söz konusu olamaz.

Bu gerçeği Türkiye ölçeğinde yaklaşan seçimlerde bir daha görecek, modern belediyecilik anlayışının kökleşmesine şahit olacağız.

Günümüzün insanı hayallere değil uygulanabilir, elle tutulur projelere destek verirken, çağı kavrayan, dünyanın desteğini alırken onunla rekabet etmekten korkmayan kadroları kendine yönetici olarak seçecektir.

ahmet_orhan@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
19Ekm

Ekonomide Neler Oluyor

15Eyl

Abalıoğlunda Neler Oluyor

08Eyl

Üzümün Izdırabı

14Eyl

Rossi Süleyman ve Kaymakam 

31Ağs

Kongrelerin Ardından!