KİBİR VE ÖNYARGIDAN UZAK DURMALI! - Haşim Karataş

KİBİR VE ÖNYARGIDAN UZAK DURMALI!


Makam sahibi olanlar ön yargıdan ve Kibirden uzak durmalı!

Devlet kapısında olanlar, Adalet ve tevazunun ne kadar önemli olduğunu bilmek zorundadır.

Adalet ve tevazu sahibi olması gerekenlerin hiddetlenip, yetki ve görevlerinin dışında hareket edip, İnsanları hakir görmeleri makamının verdiği cesaretle ' İnsanlara Önyargılı ve Kibirli bir şekilde kendini beğenmiş tavılar takınmaları asla kabul edilemez.

Babasından miras kalmamış, devletin makamında İnsanlara hizmet etmesi gereken kişilerin insanları hakir görüp, ön yargılı ve kibirli tavırlarla hareket etmeleri asla doğru bir yaklaşım değildir.

Makam sahiplerinin bu yönde yaklaşım sergilemekten kaçınmaları gerekmektedir.

Küçük insanların büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur.

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir.

Onunla ne yüzülür ne de uçulur.

Kibir ve önyargı; insana iki düşmanıdır.

Özellikle kibir.

Kibirin karşıtı alçak gönüllülüktür alçak gönüllü adam, karşısındaki kim olursa olsun, onun hakkını kabul eden adamdır.

Kibirli ve ön yargılı kişiler, Makama oturmaya görsün. Köstekleniyor, böbürleniyor, ahkâm kesiyor. Birde burnundan kıl aldırmıyor. Anlamadığı, bilmediği işte sormuyor. Danışmıyor. Çokbilmiş bir şekilde hareket ediyor.

Makamlara layık olmayan liyakat sahibi olmayan insanlar getirilirse olacağı budur.

Başkalarından üstün olmadığı halde kendisini üstün görme ve üstün tutma, Kibir ve ön yargı bir “hastalıktır” İnsan, Padişah da olsa, mevki ve makamda bulunsa da bir gün o da kibrin zararını görecektir. Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar.

Kibir, bir hastalıktır. Hele ki bazıları var ki, haddini aşıyor.

Son günlerde çok önemli ihbar telakki edecek hususları gündeme getiriyoruz.

Bundan rahatsız olanlar bir karalama ve iftira çabası içine girdiler.

Allah ıslah etsin diyecek bir şey yok...

Selam ve dua ile..

hasimkaratas@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!