Tıbb-ı Nebevi Halkımıza Anlatılmalıdır! - Muzaffer YURTTAŞ

Tıbb-ı Nebevi Halkımıza Anlatılmalıdır!


Sağlık konusunda farklı yaklaşım ve arayışların önem kazandığı günümüz ilim dünyasında, İslâm tıbbının temeli olan Peygamber (s.a)’in tıpla ilgili açıklamalarının incelenmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.

Hz. Peygamber’in tıp ilmine kazandırdığı yenilikler, hadislerdeki tıbbî hakikatler ve nebevî tıbbın hususiyetleri gibi mevzular, müstakil çalışmalarda incelenmesi gereken, ayrıca tıbbî formasyon isteyen konulardır. Müslüman hekimlerin üzerine düşen önemli görevlerden birisi Kuran ve sünnetlerde geçen tıpla ilgili hususları incelemek, halkın hizmetine sunmak ve etki mekanizmalarını izah etmek için araştırmalar yapmaktır.

Hz. Peygamber, tedavinin gerekli olduğunu, her hastalığın şifasının bulunduğunu ve bazı hastalıkların nasıl tedavi edileceğini ümmetine öğretmiştir. Hatta koruyucu hekimliği ciddi manada ilk defa O gündeme getirmiş ve temel ilkelerini belirlemiştir. Ancak Hz. Peygamber, tıbbî tedaviler ve ilâçlarla ilgili tafsilâtlı bilgi vermemiş; temel sağlık prensiplerini açıklamış, daha ziyade kolay temin edilebilen ve çok yönlü faydaları olan gıda ve bitkileri tavsiye etmekle yetinmiştir.

Tıbbı Nebevi, ağırlıklı olarak koruyucu hekimliğe, hastalanmadan hastalıklardan korunma yöntemleri üzerine yoğunlaşmıştır. Tıbbı Nebevi sağlığın süreklilik taşıması için yapılması gerekenlerin âdeta bir listesidir. Kur’an’da geçen tıpla ilgili ayetleri, hadisleri, tüm hayat felsefesini içinde barındırarak kendine has yaklaşımları ile çağlar ötesinden gelen birikimleri günümüze taşır.

Asırlar önce Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş olan beslenme alışkanlıklarının önemi bugün anlaşılmıştır. O öğütlerin, bilimsel gerçeklerle uyum içinde olması, bu bilgilerin vahiy kaynaklı olmasından kaynaklanır. Tıbbı Nebevi sağlığın süreklilik taşıması için yapılması gerekenlerin âdeta bir listesidir. Kapsamlı değerlendirmeler içinde Kur’an’da geçen tıpla ilgili ayetleri, hadisleri, tüm hayat felsefesini içinde barındırarak kendine has yaklaşımlarıyla çağlar ötesinden gelen birikimleri günümüze taşır.

Kuran ve sünnette geçen tıpla ilgili hususlar, üzerinde araştırılması ve geliştirilmesi gereken, çağdaş tıp ile entegre edilerek hastaların hizmetine sunularak çözüme katkı sağlanmalıdır. Tüm insanlığa ve çağlara önder, yol gösterici olarak gönderilen Hz. Peygamberin hayatı ve önerileri dikkatle incelenmeli, yaşam tarzı haline getirilmelidir.

Tıbbı Nebevi Konusunda Yapılması Gereken Çalışmalar

1)Öncelikle Tıp Fakültelerinde Tıbbı Nebevi Dersi konulmalı ve öğrenciler bu konuda eğitim almış olarak yetişmelidir. Tamamlayıcı tıp konusunda da yeterli eğitim verilmelidir.

2)Basın ve yayın aracılığı ile Tıbbı Nebevi konusu halkımıza anlatılmalı, koruyucu hekimlik ve sağlıklı kalma konusunda halkımızın aydınlatılması sağlanmalıdır. Hasta olmadan önce sağlığın kıymeti bilinmelidir.

3)Tıbbı Nebevi konusunda uzman kişiler bir araya gelerek konuyu incelemeli, kongre, panel, sempozyumlar düzenlenmelidir. Uluslar arası düzeyde yapılacak Tıbbı Nebevi Kongresine keşke Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliği yapabilse ne güzel olur.

4)Bu konuda sürekli yayın olarak dergiler çıkartılmalıdır. Gazetelerde köşe yazıları yazılmalı, bilimsel yayınlar ve makaleler hazırlanmalıdır.

5)Sosyal medya, Facebook, Twitter, internet sitesi ve diğer ortamlarda Tıbbı Nebevi konusunda yapılan çalışmalar paylaşılmalı ve kişilere erişim sağlanmalıdır. Televizyonlarda bu konuda programlar yapılmalıdır.

6)Tıbbı Nebevi konusunda yazılmış eserler bir araya getirilmeli, yazarlar belirli toplantılarla birlikte olmalı, yeni kitapların yazılması sağlanmalıdır.

7)üniversitelerin Tıp, İlahiyat Fakülteleri bir araya gelerek konunun bilimsel olarak tartışılması sağlanmalı ve sonuçlar rapor halinde yayınlanmalıdır. Bu çalışmalar kitaplaştırılmalıdır.

drmuzaffer45@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
30Nis
02Nis

Sandık Siyasetçinin Karnesidir!

11Şub
02Oca
10Ara

Manisa’da Cumhur İttifakı!